Kurs

Kurs oversikt  » Anleggsmaskinfører

Anleggsmaskinfører

img

Målgruppe:

Kurset er beregnet for personer som bruker eller vil komme til å bruke anleggsmaskin.
Gårdbrukere som bruker anleggsmaskin kun på egen grunn skal også ha dette kurset.   

Opptakskrav:

Være over 18 år og ha de fysiske og psykiske forutsetninger som er nødvendig for arbeidet.
Mål:

Etter kurset skal deltakeren kunne:

Føle seg mer sikker i sin rolle som anleggsmaskinfører
Redusere risikoen for å skade seg selv, andre og materiell/utstyr
Bli en dyktig anleggsmaskinfører som arbeider både sikrere og smartere
Forstå regler, rettigheter og plikter

Arbeidsform:

Kurset er lagt opp med forelesning og avsluttende teoretisk og praktisk prøve for aktuell maskintype. Det er lagt vekt på en levende og aktiviserende arbeidsform. I elevmateriell og støttemateriell er det spesielt tatt hensyn til pedagogiske prinsipper. Etter endt kurs og bestått avsluttende teoretisk og praktisk prøve får deltakerne førerbevis for de maskinklasser det er avlagt kjøreprøve på. Praksis under oppsyn av oppnevnt fadder i bedriften i samråd med vår instruktør.

Kjøreopplæring:

Gjennomføres i regi av opplæringsbedriften eller i bedrift med fadder, etter retningslinjer beskrevet i aktuell opplæringsplan. Det utstedes kompetansebevis for aktuelle klasser til den som er opplært iht. Brukerforskriften.

Kursinnhold:

  • Innledning / læreplaner
  • Sikkerhet, ansvar, vedlikehold
  • Geoteknikk
  • Maskinens konstruksjon og virkemåte
  • Maskinbruk og sikkerhet
  • Kontroll, vedlikehold og rapportering
  • Ergonomi, arbeidsmiljø og sikkerhet
  • Natur og miljøhensyn
  • Arbeidsmiljø
  • Gravemaskin, hjullaster, veihøvel, dozer og anleggsdumper


Praktisk gjennomføring:

Kurset gjennomføres som teorikurs på fire kursdager. Etter gjennomgått kurs med bestått teoretisk prøve, skal deltakerne gjennom en praksisperiode før bestått oppkjøring gir rett til sertifikat. Praksisperioden kan gjennomføres med fadder i egen bedrift eller i regi av opplæringsbedriften.