Kurs

Kurs oversikt  » Elementær grunnleggende sikkerhetsopplæring på norsk, polsk, litauisk og engelsk.

Elementær grunnleggende sikkerhetsopplæring på norsk, polsk, litauisk og engelsk.

"Sikkerhet på arbeidsplassen" er en firspråklig elementær grunnleggende sikkerhetsopplæring basert på krav i Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.(Arbeidsmiljøloven), Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften HMS). Andre relaterte forskrifter