Kurs

Kurs oversikt  » Fagbrev

Fagbrev

TEORIKURS FOR FAGBREV I  VEI – OG ANLEGGSFAGET.

Kursopplegget er eksamensforberedende og er et tilbud til anleggsarbeidere med tilstrekkelig allsidig praksis som ønsker å ta fagbrev.

Kursene bygger på de nye læreplanene etter kunnskapsløftet.

Kravet til dokumentert praksis for å gå opp til fagprøve med lang praksis er til 5 år. Ved bestått tverrfaglig teorieksamen får kandidaten godskrevet to år praksis slik at det er 3 år praksis som da kreves for å få avlegge praksis eksamen

Etter kursets avslutning gjennomføres den teoretiske delen av fagprøven hos en videregående skole i eget hjemstadsfylke på sentralt gitte datoer.

Kurset kan kombineres som brev kurs med avsluttende week end samling før eksamen.

Det er totalt 5 -6 brev som må besvares før denne samlingen.

Emner som behandles:
# Modul 1: Arbeidsplanlegging, stikking og oppmålingarbeider            
# Modul 2: Tilrettelegging og drift av anlegg
# Modul 3: Betongarbeide og stillasarbeide
# Modul 4: Grunnundersøkelser, lednings – og grøftearbeider
# Modul 5: Bygging, vedlikehold og drift av vei
# Modul 6: Sprengningsarbeider
# Modul 7: Bedriftslære