Kurs

Kurs oversikt  » Fastmontert hydraulisk kran (G20)

Fastmontert hydraulisk kran (G20)

G 20 FASTMONTERT HYDRAULISK KRAN 16 T

Laste- og losseinnretning om bord i skip.
Opplæringens varighet – Teori

2 dager / 16 timer.
(Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 min. undervisning).

Praksis
40 timer bedriftsintern praksis med godkjent fadder.

Opptakskrav
Fylt 18 år.
Bestått G-11 løfteredskap modul 1.1 og 2.3, 24 timer.

Mål
Hensikten med opplæringen er å gi kranfører en god teoretisk
grunnopplæring i sikker bruk av kraner, slik at ulykker i forbindelse med
løfteoperasjoner unngås.

Kursinnhold

  • Oppbygning av fastmonterte hydrauliske kraner
  • Sikkerhetsbestemmelser, verneutstyr, vernetiltak, farlig gods (ADR/ IMDG)
  • Vedlikehold – daglig, periodisk og forebyggende
  • Vindkrefter og lastdiagrammer
  • Sertifisering av fastmonterte hydrauliske kraner
  • Årskontroll, sakkyndig person, ansvar, krangrupper
  • Kjøreteknikk
  • Korrekt/feil bruk
  • Valg av løfteredskap
  • Praktisk bruk av signaler.