Kurs

Kurs oversikt  » HMS kurs

HMS kurs

40T HMS kurs for ledere med risikovurdering

Hovedmål:

Målsetningen med opplæringen er at deltakerene etter endt kurs skal ha tilegnet seg grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter for aktivt å kunne utøve sin rolle som AMU representant, leder o.a. i det systematiske HMS arbeidet i henhold til lov og regelverk. Ansatte i industri og næringsliv som bruker og har ansvar for risikovurdering i sitt arbeid.

Hovedpunker som kurset omhandler:

Arbeidsmiljølovens mål og verdier, arbeidsgivers og arbeidstakers roller og ansvar i HMS arbeidet. Kjennskap til arbeidsmiljøutvalgets- verneombudets og bedrifthelsetjenestenes rolle og oppgaver samt de tillitsvalgtes funkjsoner. Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø. Betydning av god ledelse i arbeidsmiljø. Konfliktløsninger. Prinsipper i arbeid med et inkluderende arbeidsliv. Kunnskaper om lover og forskrifter. Innføring i risikovurdering. Forståelse av de viktigste begrepene og de vanligste fremgangsmåter i en risikoanalyse. Være i stand til å gjennomføre en kvalifisert vurdering om aktuelle modeller og fremgangsmåter for å gjennomføre en risikovurdering på et enkelt og praktisk nivå. Kunne utvikle o