Kurs

Kurs oversikt  » Kurs for borvognførere

Kurs for borvognførere

img

SIKKERHETSKURS FOR BOREVOGNFØRERE

Dette kurset dekker kravet i forskrift nr 555, Bruk av arbeidsutstyr om dokumentert sikkerhetsopplæring.
Fullført kurs og dokumentasjon av praksis vil gi kompetansebevis som borevognfører.

KURSINNHOLD:

# Lover og regler
# Sikker jobb analyse
# Førstehjelp med rutiner for varsling av ulykker
# Kontroll / vedlikehold av borerigg
# Besiktigelse av rigg ute i produksjon
# Sikring av borerigg, vinsjing, sikring med fjellbolter
# Momenter ved praktisk boring