Kurs

Kurs oversikt  » Lastebilkran G8 inkl. stropp og signalgivning.

Lastebilkran G8 inkl. stropp og signalgivning.

Sikkerhetskurs for fører av lastebilkran kl. G8

Innhold: Modul 1.1 – 2.3 – 2.8 – 3.8 – 4.8
Tidsramme: Totalt 76 timer i opplæringsbedrift/ 92 timer ved praksis i egen bedrift.
 
TEORI:
All teori begynner med modul 1.1 som varer 8 timer og tar for seg arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser.
16 timer for modul 2.3 som dekker løfteredskap.
20 timer for modul 2.8 som dekker selve lastebilkran-delen.
 
PRAKTISK DEL:
8 timer for Modul 3.8.
 
Alle overnevnte moduler skal utføres av sertifisert opplæringsbedrift, totalt 52 timer.
I tillegg kommer den praktiske delen modul 4.8 som enten kan utføres bedriftsinternt på 40 timer eller ved sertifisert opplæringsbedrift da på 24 timer.
 
PRAKTISK PRØVE:
Det skal avlegges praktisk prøve etter at kandidaten har tillegnet seg sin praksis, denne skal ledes av opplæringsbedriften.
Når alle prøver er fullført og bestått i både teori og praktisk del, vil dette danne grunnlaget for et G8(lastebilkran) bevis.
Kurset er bygd opp etter de nye opplæringsplanene for fører av lastebilkraner som også er under sertifisert opplæring, ref. forskrift 555 §§ 47 og 49.
 
NB!! Ved fullført fellesteori Modul 1.1 trenger du ikke å avlegge nytt kurs innen denne modulen, da dette blir dokumentert med eget kursbevis.
Det samme gjelder for modul 2.3 løfteredskap ved utvidelse av kranklasser.