Kurs

Kurs oversikt  » Offshorekran G5

Offshorekran G5

Dekkskraner som benyttes til løfteoperasjoner på åpent hav. Kurset dekker også G20 fastmontert hydraulisk kran/laste- og losseinnretning om bord i skip.

Opplæringens varighet – Teori
5 dager / 40 timer.
(Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 min. undervisning).

Praksis
150 timer bedriftsintern praksis med godkjent fadder.

Opptakskrav
Fylt 20 år.
Bestått G-11 løfteredskap modul 1.1 og modul 2.3 –24 timer

Mål
Hensikten med opplæringen er å gi kranførere en god teoretisk grunnopplæring
i sikker bruk av kraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med
løfteoperasjoner offshore unngås.

Kursinnhold

  • Innledning med krav til kranfører
  • Bruksområder for offshorekraner.
  • Ulykker med offshorekraner.
  • Oppbygging av forskjellige typer offshorekraner
  • Konstruksjon og virkemåte
  • Kontroll og ettersyn
  • Bruk og sikkerhetsbestemmelser