Kurs

Kurs oversikt  » Personløfterkurs kl. A, B og C

Personløfterkurs kl. A, B og C

PERSONLØFTERKURS

8 timer
Målgruppe
:
Kurset er beregnet for personer som bruker eller vil komme til å bruke personløfter. Være over 18 år og ha de fysiske og psykiske forutsetninger som er nødvendig for arbeidet.

Mål:
Etter kurset skal deltakeren kunne:

 • Føle seg mer sikker i sin rolle som bruker av personløfter
 • Redusere risikoen for å skade seg selv og andre
 • Bli en dyktig bruker av personløfter.
 • Arbeide sikrere og smartere
 • Forstå regler, rettigheter og plikter


Arbeidsform:

Kurset er lagt opp med forelesning og avsluttende teoretisk prøve. Det utstedes kompetansebevis til den som er opplært iht. Brukerforskriften. Deltakere som ikke har 20 timers praksis i bruk av personløfter i den aktuelle personløfterklassen, må ha fadderordning i bedrift eller praktisk kjøring med instruktør.

Kursinnholdet:

 • Hvorfor opplæring
 • Krav til opplæring
 • Forskrift Bruk av Arbeidsutstyr
 • Helse, Miljø og Sikkerhet
 • Klasse inndeling A, B og C
 • Drivkilder og hydraulikk
 • Førbrukskontroll
 • Kontroll og vedlikehold
 • Årlig sertifisert kontroll
 • Avslutning med prøve


Praktisk gjennomføring:
Kurset gjennomføres som dagkurs over en dag, kveldskurs over 2 kvelder eller helg.