Kurs

Kurs oversikt  » Rigger

Rigger

48 TIMERS KURS MODUL O-2.2 OG O-3.2.

Opplæringens varighet – Teori
2 dager / 16 timer modul O-2.2 Fallsikring og enkle løfteinnretninger.

Praksis
3 dager / 32 timer. Modul O-3.2 Praktisk rigging.
(Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 min. undervisning).

Opptakskrav
Bestått G-11 Løfteredskap modul 1.1 og 2.3 – 24 timer.

Mål
Hensikten med opplæringen er å gi kranfører en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av kraner, slik at ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.

Kursinnhold

 

  • Sikkerhet, ansvar, vedlikehold
  • Ulykker og risiko for ulykker
  • Fallsikring og arbeid i høyde.
  • Løfteinnretninger, konstruksjon og virkemåte
  • Kontroll, vedlikehold og rapportering
  • Arbeidstillatelse, og SJA
  • Godshåndtering
  • Belastninger og beregninger.