Kurs

Kurs oversikt  » Teleskoptruck kl C1 og C2

Teleskoptruck kl C1 og C2

Informasjon om teleskoptruck opplæring.
 

Sertifisert sikkerhetsopplæring på teleskoptruck iverksatt!
Arbeidstilsynet har nå formelt iverksatt ordningen med sertifisert sikkerhetsopplæring klasse C1 og C2 for teleskoptruck. Teleskoptrucken har hengt i "løse luften" i mange år med uklare krav til opplæring og uten en formell opplæringsplan. Arbeidstilsynets Fagforum viser dermed sin styrke i at bransjene blir enige om vedtak som gir konkrete resultater.

Bransjen har i lengre tid ventet på endelig bekreftelse på iverksettelse av sertifisert sikkerhetsopplæring klasse C1 og C2 for teleskoptruck. Arbeidstilsynet (ATIL) hadde allerede i mai lagt ut opplæringsplanene på sine hjemmesider. Likevel ventet bransjen på den formelle iverksettelse. Grunnen til at dette har dradd ut er at ATIL har vært svært opptatt med implementeringen av det nye maskindirektivet.

På møte i ATILs Fagforum 11.november 2008 fikk bransjen den endelige bekreftelse på iverksettelse. Dette er gjort ved et brev til sertifiseringsorganene ved Samarbeidsgruppen av Sertifiseringsorgan (SGS) hvor Arbeidstilsynet har gjort en juridisk fortolkning som er i samsvar med det arbeidsgruppen kom frem til.

Sertifiseringsorganene ved SGS er nå skriftlig blitt anmodet fra ATIL om å iverksette dette ved å informere sine sertifiserte foretak om at klasse C1 og C2 nå er implementert i sertifiseringsordningen. ATIL legger ikke opp til noen overgangsordning, da dette kun brukes i forbindelse med ikrafttredelse av nye regler. Det betyr at alle som skal betjene slike maskiner må ha må ha sertifisert opplæring. Ordningen trer i kraft straks. Etter hva vi kjenner til vil likevel tilsynet vise forståelse for at det kan ta tid å gjennomføre dette i en overgangsperiode. Det er viktig og melde seg opp til kurs og få en bekreftelse på dette.

Slik ordningen er lagt opp er grunnlaget sertifisert opplæring på truck, lastebilkran eller masseforflytningsmaskin.
For å få rett til klasse C1 (teleskoptruck) eller C2 (rundtomsvingende teleskoptruck) må det gjennomføres 6,5 timers teorikurs samt 4 timer praksis i opplæringsbedrift eller 8 timers praksis i bedrift. Hvis kandidaten innehar lastebilkranførerbevis (G8) dobles kravet til praksis.
Innehar kandidaten mobilkranførerbevis (G1) utløser dette automatisk retten til å føre kl C1 og kl C2.

Priser for Teori kl C1 og C2 på forespørsel inkl. kursmateriell og utstedelse av bevis.
Kurset kan holdes på dagtid eller kveldstid etter nærmere avtale.

For ytterligere opplysninger eller påmelding, ta kontakt med
Vidar mob 95 43 63 30, e-post vidar@srie.no
Inge mob 97 06 73 10, e-post inge@srie.no                                                                                                                                                                         

 Lars Petter mob 90 13 05 32, e-post lars@srie.no