Kurs

Kurs oversikt  » Traverskran

Traverskran

G4 Traverskran

Opplæringens varighet – Teori
2 dager / 16 timer modul 2.7.
(Med undervisningstime menes denne sammenheng 45 min. undervisning).
+Obligatorisk praksis 1 dag / 8 timer modul 3.7

Praksis
40 timers bedriftsintern praksis med godkjent fadder.

Opptakskrav
Bestått G-11 Løfteredskap modul 1.1 og modul 2.3

Mål
Hensikten med opplæringen er å gi kranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av kraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.

Kursinnhold

  • Innledning med krav til kranfører
  • Bruksområder for traverskraner
  • Ulykker med bro- og traverskraner
  • Oppbygging av forskjellige typer bro- og traverskraner
  • Sikkerhetsbrytere
  • Sertifisering /dokumentasjon
  • Kontroll og vedlikehold, sikkerhetsregler ved bruk