Kurs

Kurs oversikt  » Truckfører kurs under 10 tonn

Truckfører kurs under 10 tonn

Truckførerkurs Under 10 tonn
28 timer
 
Mål:

Etter kurset skal deltakeren kunne:

 • Føle seg mer sikker i sin rolle som truckfører
 • Redusere risikoen for å skade seg selv og andre
 • Bli en dyktig truckfører som arbeider både sikrere og smartere
 • Forstå regler, rettigheter og plikter


Arbeidsform:
Kurset er lagt opp med forelesning og avsluttende teoretisk og praktisk prøve for alle trucktyper til og med 10 tonn. Etter endt kurs og bestått avsluttende teoretisk og praktisk prøve får deltakerne truckførerbevis for de trucktyper det er avlagt kjøreprøve på. Praksis under oppsyn av oppnevnt fadder i bedriften i samråd med vår instruktør.

Det utstedes kompetansebevis til den som er opplært iht. Brukerforskriften.
Kjøreopplæring:
Gjennomføres i bedrift med fadder, etter retningslinjer beskrevet i aktuell opplæringsplan.

Kursinnhold:

 • Sikkerhet, ansvar, vedlikehold
 • Ulykker og risiko for ulykker
 • Trucktyper og tilleggsutstyr
 • Truckens konstruksjon og virkemåte
 • Kontroll, vedlikehold og rapportering
 • Stabilitet
 • Godshåndtering
 • Trafikk, bruks- og sikkerhetsbestemmelser
 • Arbeidsmiljø
 • Farlig gods


Praktisk gjennomføring:
Kurset gjennomføres både som dagskurs på tre kursdager og som ettermiddag/kveldskurs over 4 kursdager. Etter gjennomgått kurs med bestått teoretisk prøve, skal deltakerne gjennom en praksisperiode før bestått oppkjøring gir rett til sertifikat. Praksisperioden kan gjennomføres med fadder i egen bedrift eller i regi av opplæringsbedriften