Kurs

Kurs oversikt  » Varme arbeider

Varme arbeider

VARMEARBEIDERKURS

8 timer
Det påhviler oppdragsgivere, arbeidsgivere og arbeidstakere ansvar for å påse at den som skal utføre varmearbeider på tilfeldig arbeidsplass, har gyldig sertifikat.

Målgruppe:
Hovedregelen er at den som skal bruke åpen ild, sveise, skjære eller slipe på tilfeldig arbeidsplass, skal ha sertifikat.

Mål:
Etter kurset skal deltakeren ha de nødvendige kunnskaper for å kunne utføre varmearbeider på en sikker og forsvarlig måte. Deltakeren skal også være kjent med ulike slukningsmidler og bruken av disse.
Arbeidsform:

Kurset er lagt opp med forelesning og avsluttende teoretisk prøve, demonstrasjon og trening i slukking av brann med ulike slukkemidler. Det utstedes kompetansebevis til den som har deltatt på kurset.

Kursinnhold:

  • Varmearbeider, innledning og definisjoner
  • Brannteori
  • Lover og forskrifter
  • Brannverntiltak før arbeidsoperasjoner
  • Brannverntiltak under arbeidsoperasjoner
  • Brannverntiltak etter endt arbeid
  • Opptreden ved brann
  • Erfaringer fra brann
  • Avslutning med prøve